Số hot line

Trần Cam- 09.6560.6411

Mrs. Bình  -  463 Ngô Gia Tự (Hanoi)

weldcom kinh doanh 1- 09.0607.8891

Mr. Quý  -  1345 Giải Phóng (Hanoi)

nga.cp- 09.6296.2988

Mrs. Nga  -  Sales Assistant (Hai Phong)

ngochs84- 09.7979.0891

Mr. Ngoc  -  Sale Assistant (Ho Chi Minh)

Máy hàn Que

Máy hàn siêu thích ứng điện - Jasic Maxx 200

Máy hàn Maxx 200


Xuất xứ : Trung quốc
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn que hồ quang inverter - VARC 201

Máy hàn hồ quang một chiều công nghệ inverter - VARC


Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn que hồ quang inverter - VARC 400

Máy hàn hồ quang công nghệ inverter weldcom Varc 400


Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn hồ quang Inverter VARC 500

Máy hàn hồ quang công nghệ inverter weldcom Varc 500


Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn que Muller Zip160

Máy hàn que Zip160

Xuất xứ : Thương hiệu Muller
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn hồ quang Jasic ARC200

Máy hàn Jasic ARC 200

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn que Jasic ZX7 200

máy hàn que zx7 200

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn Jasic Inverter ARC 250

Máy hàn Jasic ARC 250
Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn hồ quang Jasic ARC 400

Máy hàn Jasic ARC 400

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn hồ quang Jasic ARC 500

Máy hàn Jasic ARC 500

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn hồ quang Jasic ARC 630

máy hàn hồ quang Jasic ARC630 Inverter

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn que xoay chiều xách tay - BX6

Máy hàn que xoay chiều xách tay - BX6

Hiện tại Weldcom
Ngừng cung cấp sản phẩm này

Máy hàn que Panasonic một chiều dòng SS3

Máy hàn que panasonic 630SS3Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn hồ quang Nagoya MMA200

Máy hàn nagoya mma200


Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành:

Máy hàn hồ quang tay 1 chiều 6 mỏ

Máy Hàn Hồ Quang Tay Một Chiều Sáu MỏXuất xứ :
Bảo Hành:

Trạm hàn 1 chiều công nghệ Diode

Máy Hàn Một Chiều Công Nghệ Diode


Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt Plasma

Máy Cắt Jasic plasma Cut 60J

Máy cắt jasic plasma cut 60

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy cắt Plasma Jasic Cut 40

máy cắt jasic plasma cut 40

Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy cắt Plasma VCUT100

máy cắt plasma vcat 100
Xuất xứ: liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy cắt Plasma VCUT60

máy cắt plasma vcat 40
Xuất xứ: liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy cắt Plasma VCUT40

máy cắt plasma vcat 40
Xuất xứ: liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy cắt Jasic plasma CUT 100 (J84)

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy cắt Jasic plasma CUT 160

may cat_plasma_jasic_160_thumb

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy cắt Plasma Muller Cutplus

Máy cắt Plasma muller Cutplus

Xuất xứ : Thương hiệu Muller
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy cắt plasma cebora Power Plasma 2025/M

máy cắt plasma cebora power plasma 2025MXuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt plasma cebora Power Plasma 3035/M

Máy cắt plasma cebora Power Plasma 3035/M

Xuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt Plasma Lincoln Tomahawk 375

Máy cắt plasma Lincoln  Tomahawk® 375

Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt Plasma Lincoln Tomahawk 625

Máy cắt plasma lincoln tomahawk 625Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt Plasma Lincoln Tomahawk 1000

Máy cắt plasma lincoln tomahawk 1000Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy cắt plasma sound PC 6061/T

Máy cắt plasma cebora sound pc 6061tXuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn TIG

Máy hàn TIG/QUE Inverter weldcom VTIG200A

Máy hàn hai chức năng TIG/QUE công nghệ inverter - VTIG200A
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn TIG Inverter Weldcom VTIG200S

Máy hàn TIG một chức năng công nghệ inverter - VTIG200S
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn hai chức năng Jasic TIG200A

máy hàn 2 chức năng Jasic TIG200A
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn TIG Jasic TIG200S

Máy hàn Jasic TIG 200S
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn Tig Jasic AC/DC có xung TIG 200PACDC

Máy hàn Jasic TIG xung AC/DC TIG 200PACDC
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Jasic AC/DC có xung TIG 315PACDC

Máy hàn Jasic TIG xung AC/DC TIG 315PACDC
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng

Máy hàn Jasic TIG400(J98)

Máy hàn Jasic TIG 400 J98
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn Jasic TIG300 R24

Máy hàn Jasic TIG 300
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn TIG/QUE Inverter Weldcom VTIG300A

Máy hàn hai chức năng TIG/QUE công nghệ inverter - VTIG300A
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng

Máy Hàn TIG DC/AC WSE 200/250/315

Máy hàn TIG AC/DC WSE-200/250/315
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng 

Máy hàn TIG Jasic TIG160

Máy hàn TIG Jasic TIG160
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy Hàn TIG Xung WSM – 200/315/400

Máy hàn TIG xung WSM 400
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo Hành: 18 tháng

Máy Hàn TIG AC/DC có xung WSME 200/250/315

Máy hàn TIG xung AC/DC WSME 250

Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng

Máy hàn TIG AC/DC Panasonic dòng WP

Máy hàn TIG AC/DC panasonic WP-300
Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Inverter Muller Protig 160/200/300

Máy hàn Tig 1 chiều 1 chức năng Protig
Xuất xứ : Thương hiệu Muller
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn Tig/Que Inverter Muller Protig200D

máy hàn tig một chiều 2 chức năng
Xuất xứ : Thương hiệu Muller
Bảo Hành: 12 tháng

Máy hàn MIG

Máy hàn bán tự động VMAG350

máy hàn bán tự động VMAG350
Xuất Xứ: Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng 

Máy hàn Jasic MIG200/MIG250

máy hàn jasic mig 200

Thương Hiệu: Jasic
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn MIG Jasic 250F

Máy Hàn MIG Jasic 250F

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn CO2 VMAG-250

Máy hàn Co2 VMAG 250
Xuất  xứ:
Bảo hành:12 tháng

Máy hàn Inverter Jasic MIG NBC-500

máy hàn inverter Jasic MIG 500

Ngừng bán sản phẩm này

Máy hàn Jasic MIG350 (J1601)

Máy hàn MIG350 J1601
Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Jasic MIG500(J81)

Máy hàn MIG500 (J81)
Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn mig Jasic MIG160

Máy hàn MIG Jasic Mig 160

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo Hành: 18 Tháng

Máy hàn bán tự động VMAG500

máy hàn bán tự động VMAG500
Xuất Xứ: Trung Quốc
Bảo Hành: 12 tháng 

Máy hàn MIG xách tay VMAG 180

Máy hàn MIG xách tay VMAG 180
Thương Hiệu: Weldcom
Bảo Hành: 12 Tháng

Máy hàn MIG/MAG WIM ES 273-1

máy hàn MIG MAG ES 273-1
Xuất xứ: Malaysia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn MIG/MAG WIM TA350i

máy hàn WIM MIG TA350i
Xuất xứ: Malaysia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn MIG/MAG WIM TA501i

TA501iXuất xứ: Malaysia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn MIG/MAG WIM MigWeld 280S

MigWeld_280SXuất xứ: Malaysia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn bán tự động CO2/MAG KRII

Máy hàn bán tự động CO2/Mag KRIIXuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn MAG/CO2 kỹ thuật số Panasonic RX1

Máy hàn MAG/CO2 Panasonic YD-350RXXuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng