Số hot line

Trần Cam- 09.6560.6411

Mrs. Bình  -  463 Ngô Gia Tự (Hanoi)

weldcom kinh doanh 1- 09.0607.8891

Mr. Quý  -  1345 Giải Phóng (Hanoi)

nga.cp- 09.6296.2988

Mrs. Nga  -  Sales Assistant (Hai Phong)

ngochs84- 09.7979.0891

Mr. Ngoc  -  Sale Assistant (Ho Chi Minh)

Máy hàn Tig Miller Syncrowave 350 LX

Máy hàn TIG miller Syncrowave® 350 LX
Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Miller Dynasty 200

Máy hàn TIG miller Dynasty 200


Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Miller Diversion 180

Máy hàn TIG miller diversion 165
Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Miller Diversion 165

Máy hàn TIG miller diversion 165
Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Lincoln xung vuông TIG 175

Máy hàn TIG lincoln xung vuông TIG 175


Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Lincoln Precision TIG 275/375

Máy hàn TIG lincoln Precision TIG 275


Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Lincoln Precision TIG 225

Máy hàn lincoln precision tig 225


Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Lincoln Invertec V205 T AC/DC

Máy hàn TIG lincoln invertec V205 T AC/DC
Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Jasic AC/DC có xung TIG 315PACDC

Máy hàn Jasic TIG xung AC/DC TIG 315PACDC
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Jasic AC/DC có xung TIG 200PACDC

Máy hàn Jasic TIG xung AC/DC TIG 200PACDC
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng

Máy Hàn TIG DC/AC WSE 200/250/315

Máy hàn TIG AC/DC WSE-200/250/315
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng 

Máy hàn Tig Cebora Sound AC-DC 4561T Synergic

Máy hàn tig cebora sound ac dc 3341t


Xuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Cebora Sound AC-DC 3341T Synergic

Máy hàn tig cebora sound ac dc 3341t
Xuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Cebora Sound AC-DC 2641T Synergic

máy hàn tig cebora sound ac dc 2641t synergic
Xuất xứ : Italia
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Cebora Sound AC-DC 2240M

máy hàn TIG cebora sound ac dc 2240m
Xuất xứ : Italya
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn Tig Cebora Sound AC-DC 1531M

may han tig cebora sound ac dc 1531m thumb
Xuất xứ : Italya
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn TIG AC/DC Panasonic dòng WP

Máy hàn TIG AC/DC panasonic WP-300
Xuất xứ :
Bảo Hành: 18 tháng

Máy hàn TIG AC/DC Lincoln Invertec V270-T/V320-T

Máy hàn TIG AC/DC lincoln Invertec V270-T
Xuất xứ : Hoa Kỳ
Bảo Hành: 18 tháng

Máy Hàn TIG AC/DC có xung WSME 200/250/315

Máy hàn TIG xung AC/DC WSME 250

Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 18 tháng