Tìm được 0 sản phẩm
1 Pha 220V hoặc 3 Pha/ 380V (Tùy chọn 1 trong 2 loại máy)

Máy cắt kim loại, máy cắt plasma, máy cắt laser, máy cắt tôn...

Các loại Máy cắt kim loại: Máy cắt Plasma, máy cắt Oxy Gas, máy cắt CNC, máy cắt Laser, máy cắt đĩa, máy cắt thủy lực của các hãng uy tín trên thế giới. Được phần phối bởi Weldcom.
    Không có dữ liệu.