1

Địa chỉ: Số 01/10 Quốc lộ 13, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0650.3799.972

Di Động: 0936.405.899 (Mr An)

Fax: 0650.3799.970

2

 

Địa chỉ: 463 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 046.2921.100/ 043.6522.752

Di động: 0964.164.411 (Mr.Tình)

Fax: 043.6522.751

Email: sales@weldcom.vn

3

 

Địa chỉ: 1345 Giải Phóng, Hoàng Mai

Số điện thoại: 046.2885.898

Di động: 0906.078.891 (Mr Quý)

Fax: 046.2885.884

Email: sales@weldcom.vn

4

 

Địa chỉ: 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương

Số điện thoại: 031.3531.817

Di động: 0965 156 639 (Ms Nhàn)

Fax: 031.3913.610

Email: hp@weldcom.vn

5

 

Địa chỉ: 45/3F Quốc lộ 1A, Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn

Số điện thoại: 083.7162.309

Di động: 0972.913.380 (Mr Vũ)

Fax: 083.7168.701

Email: hcm@weldcom.vn